Rejstřík trestů právnických osob

Žádost o registraci

Organizace


Kontaktní údajeRegistrovat se mohou pouze orgány veřejné moci (OVM). Registrace je nutnou podmínkou k tomu, aby OVM mohl podávat elektronické žádosti o výpis/opis z rejstříku trestů právnických osob. Druhou podmínkou je schválení této registrace na straně Rejstříku trestů, o schválení/zamítnutí bude na kontaktní adresu zaslán e-mail.
Heslo slouží k pozdějším změnám registrace, tj. buď ke změně kontaktních údajů, nebo k přiložení dalšího (druhého) certifikátu, ke kterému typicky dochází v době, kdy se blíží vypršení časové platnosti certifikátu.
Přiložený kvalifikovaný certifikát musí být vystavený kvalifikovanou certifikační autoritou. Je určen k podepisování žádostí žadatelem.
Přiložený šifrovací certifikát musí být určen k šifrování dat (typicky komerční certifikát, nikoli však kvalifikovaný certifikát, lze ale použít i certifikát vydaný např. firemní certifikační autoritou). Tento certifikát je určen k šifrování mailů, kterými se zasílá výpis/opis při manuálním zpracování - to nastává při žádosti o cizí organizaci bez IČO. Tento certifikát je nepovinný. Pokud jej ale nezadáte, budete moci žádat pouze o organizace s přiřazeným IČO (ty jsou zpracovány automaticky a výsledek je vystaven okamžitě).