Žádost o změnu registrace - nový šifrovací certifikát

Žádost o změnu registrace - nový šifrovací certifikát

( Zapomenuté heslo )

ID registrace a Heslo slouží jako přihlašovací údaje.
Přiložený šifrovací certifikát musí být určen k šifrování dat (typicky komerční certifikát, nikoli však kvalifikovaný certifikát, lze ale použít i certifikát vydaný např. firemní certifikační autoritou). Tento certifikát je určen k šifrování mailů, kterými se zasílá výpis/opis při manuálním zpracování - to nastává při žádosti o cizí organizaci bez IČO. Tento certifikát je nepovinný. Pokud jej ale nezadáte, budete moci žádat pouze o organizace s přiřazeným IČO (ty jsou zpracovány automaticky a výsledek je vystaven okamžitě). Vložením nového certifikátu se ruší platnost předchozího certifikátu.